Reglement

Alle informatie, in deze tekst opgenomen, dient te worden beschouwd als het reglement voor de Sound of Tynaarlo

Algemeen

 • Lyrics mogen niet haatdragend zijn en/of als doel hebben iemand te      beschadigen.
 • Bij vastgesteld onaanvaardbaar gedrag kan de organisatie je deelname  weigeren of annuleren.
 • De optredens moeten live zijn. Playbackacts zijn niet toegestaan.  Begeleidingen hoeft niet live te zijn. Bij inschrijven vermelden!
 • De act mag maximaal 4 minuten duren.
 • Een act heeft maximaal 8 deelnemers.
 • De Talentenjacht is niet aan een genre gebonden.
 • De organisatie bepaalt de volgorde van optredens. Daar wordt in    uitzonderlijke gevallen van afgeweken.
 • Aan deelname aan de Talentenjacht is geen inschrijfgeld verbonden.
 • Opnames die gemaakt zijn tijdens het optreden of evenement mogen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.
 • Het stagemanagement en de techniek zijn aanwezig en in handen van
 • de organisatie.
 • Als je je aanmeldt voor the Sound of Tynaarlo ga je akkoord met het reglement.

 Inschrijving

 • Inschrijving vanaf 1 maart tot 1 april 2020
 • Inschrijven kan door middel van het aanmeldingsformulier in te vullen die te vinden is op de website:
 • Bij grote tekening vindt een voorselectie plaats aan de hand van aangeleverde video opnames (verplicht).
 • Half april krijgen de deelnemers bericht of ze zijn geplaatst en in welke categorie.
 • Eind april komt de informatie over wanneer men kan optreden.
 • Uiterlijk 1 week voor de auditie en voor de finale krijgen de deelnemers de benodigde informatie thuisgestuurd.
 • Zowel in de voorronde als in de finale komt het oordeel over de speelkwaliteit van iedere deelnemer.

Jurering

 • De jury bestaat minimaal uit drie leden, die per ronde/categorie kunnen verschillen.
 • De organisatie heeft het recht tijdens het optreden van de
 • deelnemer(s)in te grijpen wanneer de toegestane speeltijd ruim wordt
 • overschreden.
 • Juryuitspraken zijn bindend. Discussie over de beoordeling is niet
 • mogelijk.
 • In de finale zullen prijzen worden uitgereikt aan de beste acts
 • Ook zal er een aanmoedigingsprijs worden uitgereikt.
 • De jury wordt in de gelegenheid gesteld om extra prijzen uit te reiken
 • als de jury daar aanleiding toe ziet.
 • De kwalificatie van de deelnemers geschiedt in een voorronde, halve finale en finale.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, bij verschil van mening of twijfel aan interpretatie van enig artikel beslist de Stichting Donderslag Deze beslissing is voor iedereen bindend en onherroepelijk.

De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade en letsel dat voor, tijdens en na de optredens ontstaat.Zorg dat je met respect met elkaar om gaat!

De organisatie kan dit reglement wijzigen en/of aanvullen in het belang van het evenement. Zo nodig worden de deelnemers van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gesteld.