Het festivalbestuur:

Algemeen adjunct: Myrna Ebbens
Taken o.a. public relations, fondswerving, sponsoring en catering .

Logistiek medewerker: Olaf ter Veld
Taken o.a.: coord. vrijwilligers, actieplanning en materiaal aanvoer, materiaalbeheer.

Vice-voorzitter/ Algemeen adjunct logistiek: Matthijs Rosier
Taken o.a. sociale media, linkmanagement, webmaster, logistieke ondersteuning,  coord/ planning vrijwilligers.

Voorzitter: Herman Geerts
Taken o.a.: algemene coördinatie, public relations, externe contacten, financieel beheer, fondswerving.

Secretariaat: Janieke Hilberts
Taken o.a.: coördinatie catering, public relations, contactpersoon sponsors en adverteerders.

Logistiek medewerker: Jeroen Popken
Taken o.a. onderhoud, actieplanning, materiaal aanvoer, materiaalbeheer.


Soundmanagement: Pascal Pasop