Donderslag is maatschappelijk geëngageerd.

Donderslag steunt KiKa!!

Dit realiseert  Donderslag door o.a. elk jaar een collecte te houden ten behoeve van het kinderkankerfonds.

Kika heeft als doelstelling 95% genezing voor kinderen met kanker in 2025 en daar hebben zij onze en jullie hulp hard bij nodig.

Naast het vullen van de collectebussen tijdens ons muziekfestival, kunt U ook
donateur worden, een donatie doen of in actie komen voor KiKa.

Want de strijd tegen kinderkanker winnen we alleen als we het samen doen.